Stressreductie

Stress kan ontstaan door ontzettend veel oorzaken. Soms is stress dusdanig van aard dat er ernstige psychologische dingen aan de hand zijn. Ik ben geen medicus en kan en wil op geen enkele wijze de plaats innemen van een psycholoog of andere geneeskundigen of medische hulpverleners. Waar stress leidt tot ernstige lichamelijke klachten is de weg naar een arts de enige juiste weg en mag niemand vertrouwen op mijn kennis. Maar ik kan wel helpen stress in werksituaties te verminderen en mensen weerbaar te maken om beter met stress te kunnen omgaan.

Uit diverse onderzoeken en bronnen blijkt dat stress een steeds grotere reden is voor ziekte en ziekteverzuim. Stress is ook vaak werkgerelateerd en meestal een combinatie van verschillende factoren.

Een beetje stress is prima …

Ik ben van mening dat enige stress op zich niet zo’n probleem is, vaak zelfs juist een goede motivator. Met het voelen van een beetje druk en in een stand komen om een prestatie te leveren is niets mis. In een werksituatie wordt immers ook wat van een medewerker verwacht. Een beetje stress helpt om goed te presteren.

… maar ook weer terug naar de rust!

Maar het gaat mis als de stress te groot wordt en er geen moment is waarop iemand weer tot rust kan komen. Een mens is in de evolutie zo gevormd dat onze hersenen een balans vormen tussen enerzijds stress en anderzijds rust. We moeten alert zijn om geen fouten te maken en moesten in de oudheid scherp zijn om bij gevaar te kunnen vechten of te vluchten; onze hersenen zorgen voor adrenaline en een verhoogde hartslag. Zodra het gevaar weer weg is moet de hartslag weer dalen en de adrenaline weer uit ons lijf. Als iemand uit balans is door welke oorzaak dan ook, kan een moment ontstaat waarop het lichaam zich wel scherp stelt, maar geen moment vindt om weer tot rust te komen. Dan is het noodzakelijk om de balans weer te herstellen. Zie ook de MSP drieluik.

Leren omgaan met stress

Er is altijd wel iets aan de hand dat mensen onrustig maakt. Is deze ‘onrustmaker’ dan uiteindelijk weg, dan is er wel weer wat anders. Een sleutel tot het verminderen van stress is het leren omgaan met stress en het herkennen van de redenen voor de stress, zodat daarop gericht kan worden ingespeeld. Door onderzoek en analyse van de stressfactoren, het toepassen van inzichten uit onder meer mindfulness en uit de MSP drieluik en puttend uit eigen ervaringen kan ik zowel organisaties als de individuele medewerker helpen beter om te gaan met stress en zo het stress-verzuim te verlagen. Voor de herkenning van klachten door stress en de preventie van een burn-out heb ik een training mentale weerbaarheid opgezet.