MSP-drieluik

Medewerkers kunnen door verschillende omstandigheden korte of lange tijd niet lekker in hun vel zitten. Dat kan belemmerend zijn om het werk goed uit te voeren en het is vooral ook erg lastig voor de medewerkers zelf. In de visie op het werken met mensen in organisaties staat de door mij zelf ontwikkelde MSP-drieluik centraal. Uitgangspunt daarin is dat een medewerker het beste kan presteren als hij een goed gevoel heeft bij zijn maatschappelijke, sociale en persoonlijke omgeving.


MSP-drieluik

Maatschappelijke omgeving

De MSP-drieluik is toepasbaar in professionele omgevingen. Het gaat ervan uit dat medewerkers, onder meer in hun werk, in enige mate een belangrijke rol willen spelen in de maatschappij. Als iemand voor zijn gevoel niet belangrijk is in zijn ‘maatschappelijke omgeving’ en zich dus in zekere zin zinloos voelt, heeft dat een negatieve invloed op het welbevinden.

Sociale omgeving

Elk mens is evolutionair gevormd tot een wezen dat moet samenleven met anderen. In Zuid-Afrikaanse talen bestaat zelfs de term ‘ubuntu’, dat vrij vertaald betekent dat je als individu alleen maar kan bestaan omdat er ook andere mensen rondom je bestaan. Dat hoeft niet met honderden anderen het geval te zijn, maar elk mens heeft het nodig om in een bepaalde ‘sociale omgeving’ te leven. Als daar dingen niet lekker gaan (er is altijd wel iets aan de hand!) heeft ook dat een negatieve invloed op het welbevinden.

Persoonlijke omgeving

Hoewel ieder mens daarin verschillend is, heeft iedereen het nodig om aandacht aan zichzelf te besteden en op zijn minst zo nu en dan dingen te doen die je zelf fijn vindt om te doen. Een boek lezen, lekker koken, in de zon zitten met een muziekje aan, het zijn maar voorbeelden van dingen waar iemand behoefte aan kan hebben, gewoonweg omdat je het zelf wilt. Maak je nooit tijd voor je ‘persoonlijke omgeving’ of denk je die tijd niet te hebben, dan heeft ook dat een negatieve invloed op het welbevinden.

Behoud je balans in de drie omgevingen

Er is in ons leven altijd wel wat aan de hand. Altijd is er wel iets wat we niet leuk vinden, maar vrijwel altijd zijn er ook wel mooie dingen in het leven, die het negatieve kunnen compenseren. Een mens moet in balans zijn en de balans tussen de maatschappelijke omgeving, de sociale omgeving en de persoonlijke omgeving is wezenlijk om lekker in je vel te zitten. Een lage score in één van de drie omgevingen vraagt om aandacht, op twee van de drie om actie. In rollen als manager en coach helpt dit inzicht om snel en effectief mensgericht te acteren. Ik licht dit graag toe.