Coaching

Ik richt mij op professional coaching en niet op therapeutische coaching. Dit houdt in dat ik alleen een coachende rol aanbied in een werkgerelateerde relatie. Basis daarbij is een gelijkwaardige relatie tussen de opdrachtgever, de gecoachte persoon en de coach. Vaak is de opdrachtgever de leidinggevende van de gecoachte persoon. Dat vereist een vertrouwensband tussen de drie partijen met een eigen integere en onafhankelijke rol van de coach.

Afspraken opdrachtgever, coachee en coach

Vóór het aanvaarden van een rol als coach zullen goede afspraken worden gemaakt over randvoorwaarden van het coachingstraject. Daarbij wordt de rol van de opdrachtgever, van de gecoachte persoon en van de coach goed en duidelijk beschreven. Ook worden vooraf binnen dit drietal de ontwikkeldoelen afgesproken.

Meerdere methodieken

Hoewel kennis en ervaring uit meerdere theorieën en meerdere methodieken gebruikt worden, baseer ik mij vooral op de transactionele analyse (TA). Ik maak in mindere mate ook gebruik van neuro-linguïstisch programmeren (NLP). Ik werk voor de ontwikkeling van medewerkers onder meer met de talenten motivatieanalyse (TMA).

Ik heb zelf de MSP-drieluik ontwikkeld en gebruik dat model ook voor individuele begeleiding en coaching. Om mensen te helpen bij het managen van zichzelf wordt steeds vaker gebruik gemaakt van oosterse wijsheden. Mindfulness is een levenswijze of aanpak die voor veel mensen voor inzicht en rust kan zorgen. In de training mentale weerbaarheid ga ik ook in op deze onderwerpen.

Coaching Monitor

Ik maak gebruik van de Coaching Monitor. De Coaching Monitor is een door NOBCO ontwikkeld evaluatie-instrument. Met de Coaching Monitor krijgen coaches, coachees en opdrachtgevers meer inzicht in de effectiviteit van coachtrajecten. De innovatieve Coaching Monitor biedt meer zekerheid aan inkopers van coaching doordat het de kwaliteit van een coach en het rendement van een coachtraject inzichtelijk maakt. Ook helpt de Coaching Monitor bij onderzoek naar coaching.