Individuele coaching

In een individueel coachtraject staat de vraag van de gecoachte persoon (de coachee) centraal. De vraag of behoefte aan ondersteuning kan heel divers zijn. Dat kan heel persoonlijk zijn, heel gevoelig ook. Elk traject dat ik aanga met een coachee is dan ook omgeven door de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en het menselijke respect dat iedereen verdient. Mede om die reden wordt elk traject gestart met een vrijblijvende en kosteloze kennismaking. Alleen als het goed klikt tussen de coachee en mij en ik daadwerkelijk wat kan betekenen, zal ik een aanbieding doen voor een coachtraject.

Meerdere methodieken

Hoewel kennis en ervaring uit meerdere theorieën en meerdere methodieken gebruikt worden, baseer ik mij vooral op de transactionele analyse (TA). Deze methodiek richt zich onder meer op rollen die iemand kan aannemen (zogenaamde ego-posities), op het inzien en aanpassen van het persoonlijke gedrag en op een grote mate van zelfreflectie. Binnen de TA zijn talloze mogelijkheden beschreven om je bewuster te laten communiceren; dat is essentieel om goed met anderen samen te werken en daarbij effectief te zijn. Ik maak in mindere mate ook gebruik van neuro-linguïstisch programmeren (NLP), die wat meer nadruk legt op het denken en voelen om grip op je leven te krijgen en om met anderen te communiceren. Ik werk voor de ontwikkeling van medewerkers onder meer met de talenten motivatieanalyse (TMA). De TMA brengt op basis van een analyse van drijfveren de talenten van iemand in beeld.

MSP-drieluik, mindfulness

Ik heb zelf de MSP-drieluik ontwikkeld en gebruik dat model ook voor individuele begeleiding en coaching. Om mensen te helpen bij het managen van zichzelf wordt steeds vaker gebruik gemaakt van oosterse wijsheden, die vaak zijn ontleend aan al eeuwenoude ervaringen en het boeddhisme. Mindfulness is daarbij een moderne term voor een levenswijze en vormen van meditatie die voor veel mensen voor inzicht en rust kunnen zorgen. In de training mentale weerbaarheid ga ik ook in op deze onderwerpen.