Teamcoaching

Het werken in een team lijkt zo mooi. Samen werken aan een gemeenschappelijk doel. Samen voldoening vinden en samen een mooi resultaat neerzetten. Je staat er nooit alleen voor. Maar … bijna iedereen heeft ook andere ervaringen. Die ene collega, die teamleider, dat kliekje, ze kunnen het werkplezier en de resultaten ernstig verstoren. Ik ga graag met jou en je team op zoek naar de achtergronden van de verstoringen en naar de oplossingen daarvoor.

Fasering binnen teamvorming

Teams en groepen maken een ontwikkeling door. Daardoor komen ze in verschillende fasen terecht. In die verschillende fasen zijn ook andere vormen van leiding nodig, gelden er verschillende aannames en houdingen en is er een steeds andere dynamiek. Door dit te leren zien en te herkennen kan al veel worden verklaard en komen oplossingen voor spanningen in zicht.

Zelfsturende teams

Voor het ontwikkelen van geleide teams naar een zelfsturend team kan ik ook de nodige ondersteuning en begeleiding verzorgen. Hierbij gaat het echter nooit alleen om het team zelf, maar ook om de ontwikkeling van het management. Om een zelfsturend team verantwoord en succesvol te laten functioneren zijn goede randvoorwaarden en een juiste houding van het management noodzakelijk.

Het regent psychologie

Over teamcoaching zijn vele boeken vol geschreven. Als er ergens sprake is van toegepaste psychologie is het daar wel. Met vele praktische handvatten en mogelijke werkvormen. Of het nu gaat om inzicht in teamrollen ala Belbin, de pyramide van Lencioni, een advocaat-van-de-duivelsessie of gewoon om een goed gesprek, ik denk graag mee om je team op het goede spoor te brengen of te houden.

Intervisie

Naast individuele of groepsgerichte coaching kan ik ook intervisie organiseren en begeleiden. Ik heb meerdere intervisiegroepen begeleid en ik ben binnen de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) ook facilitator van een intervisiegroep van organisatieadviseurs.